SYGEPLEJERSKEN

Varetager både selvstændige konsultationer og konsultationer sammen med lægen.

Mange konsultationer, som tidligere har været lægekonsultationer, foregår nu hos sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne har altid en lægefaglig supervisor, som kan deltage i konsultationen. Både hvis du som patient ønsker det, eller sygeplejersken føler behov for det.

Sygeplejerskerne bliver uddannede" Behandlersygeplejersker" i lægehuset. Som behandlersygeplejerske arbejder man i et team med lægen, hvilket gør at sygeplejerskerne har kompetencer til at varetage mange forskellige konsultationer