ATROSE-PROJEKT

Rødding Lægehus ønsker at være en del af et projekt, som handler om at nedsætte funktionstab ved artrose/slidgigt:

 

Artrose, som er det moderne ord for slidgigt, er den mest almindelige årsag til funktionsnedsættelse hos ældre mennesker, men er almindeligt allerede fra 40 års alderen. De mest hyppige symptomer ved artrose udover funktionstab er smerte og stivhed. Paradoksalt nok medfører træning, at smerten mindsker. Den smertemindskning, der opleves, er i almenhed større ved 6-8 ugers træning end ved at tage smertestillende medicin.

Artrose rammer et helt led, men frem for alt ledbrusken. Det sker, fordi der opstår en ubalance mellem opbygning og nedbrydning af brusken i leddet, hvor de nedbrydende faktorer er størst. For at gendanne brusk, har kroppen brug for moderat belastning.

Artrose kan forekomme i alle led, som har bruskbeklædte ledoverflader, men det er oftest knæ, hofte og leddene i fingrene, der rammes.

Hvis du har beskadiget dit led (for eksempel en idrætsskade som ung), er blevet opereret i dit led, er overvægtig, har passet et fysisk hårdt arbejde i mange år, eller hvis dine forældre eller søskende har artrose, har du en forøget risiko at udvikle artrose.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen pille, som kan forhindre, at artrose opstår eller helbrede lidelsen. Behandlingen går ud på, at mindske symptomer og forbedre funktionen i leddet ved at undervise i bedre at forstå sygdommen, at træne for derefter at kunne være fysisk aktiv på et normalt niveau, og hvis der er behov for det, at tabe sig.

Artrosebehandling kan anskues som en pyramide, hvor den nederste del udgør information, træning og vægtreduktion (ved behov). Dette bør tilbydes alle, som har artrose, så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Har du tegn på artrose? Book en tid hos din læge og drøft dine behandlingsmuligheder.

Ovenstående oplysninger om artrose stammer fra https://www.glaid.dk/artrose.html og her kan du læse meget mere om slidgigt.

Flere oplysninger kan findes på:

1) Patienhåndhåndbogen https://www.sundhed.dk/borger/borger-soeg/?SearchTerm=slidegigt&searchType=searchTerm&Page=1&PageSize=10&Category=6

2) Gigtforeningens hjemmeside

https://www.gigtforeningen.dk/viden-om-gigt/diagnoser/slidgigt/